Одит на съществуващи напоителни системи

Поддържането на зелените площи изисква много време и знания относно интервалите на поливане, косене, плевене, окопаване, подхранване, за подходящото време за засаждане на нови растения и за правилното третиране с торове и препарати за растителна защита.
Имайки дългогодишен опит в работата с фирмите от агропромишления бранш, ние от Аква Системс предлагаме консултантски услуги в областта на напоителните системи. Нашите специалисти ще ви помогнат да вземете компетентно решение, което ще намали размера на инвестициите, необходими за изпълнението на проекта.

Сфери на дейност

Разполагаме с екип от професионалисти за реализирането на предлаганите от нас услуги. Нашият екип се справя отговорно към поетите задачи.

Yearly Scheduling Packages

We also provide our lawn care customers with three unique scheduling packages:

Standard Plan

 • Install a Patio or Pathway
 • Install Landscaping
 • Waterproof a Deck Costs
 • -
 • Remove a Tree Stump
$99Per
Month

Silver Plan

 • Install a Patio or Pathway
 • Install Landscaping
 • Waterproof a Deck Costs
 • -
 • Remove a Tree Stump
$120Per
One Year

Golden Plan

 • Install a Patio or Pathway
 • Install Landscaping
 • Waterproof a Deck Costs
 • -
 • Remove a Tree Stump
$199Per
5 Years