• Категория

  : Изграждане
 • Клиент

  : Изба Ямантиеви
 • Продукция

  : Лозя
 • Район ✘

  : Южна България
 • Площ

  : 1672 дка
 • Етап

  :

Изба

Ямантиеви се намира в Ивайловград, който е разположен в крайните дялове на Източните Родопи, Южна България. Средиземно или Бяло море е само на 70 км. и носи т.нар. „бял вятър“, който влияе изключително благотворно на ароматните характеристики на гроздето. Районът е полухълмист, с канелено-горски почви. Лозята са изцяло собствени насаждения на около 20 години, разположени в покрайнините на Ивайловград.

Напоителна система

Изграждане на напоителна система, максимално оптимизирана и съобразено за нуждите на клиента.