• Категория

  : Изграждане
 • Клиент

  : МБАЛ Пазарджик
 • Район ✘

  : Южна България
 • Етап

  :

Многопрофилна болница за активно лечение – Пазарджик

е първата болница в града. През годините търпи динамично развитие и постепенно се превръща в авторитетна областна болница, която осигурява висококачествена и своевременна медицинска помощ. Болницата обслужва над 260 хиляди души и осигурява непрестанен лечебен процес.

Ландшафтно напояване и озеленяване

Извършихме всички необходими мероприятия за да задоволим изискванията на инвеститора и същевременно да се съобразим със съществуващите условия на терена.