• Категория

  : Изграждане
 • Клиент

  : ОП
 • Район ✘

  : България
 • Етап

  :

Общински предприятия

„Градини и паркове“ Пловдив, Асеновград, Пазаржик, Сливен, Разград са създадено с цел благоустройство и поддържане на зелените площи и уличните насаждения. ОП „Градини и паркове” се грижат за хиляди декара зелени площи по съответните общини.

Ландшафтно напояване и озеленяване

Извършихме всички необходими мероприятия за да задоволим изискванията на инвеститора и същевременно да се съобразим със съществуващите условия на терена.