• Категория

  : Монтажи
 • Клиент

  : ЕТ АСОТЕКС
 • Продукция

  : Люцерна
 • Район ✘

  : Северна България
 • Площ

  : 600 дка
 • Етап

  :

ЕТ „Асотекс Хамза Чакър“

е фирма, която се развива на територията на град Кубрат, община Кубрат, област Разград. Фирмата се занимава с отглеждането на зеленчуци. Притежава и една от по-големите животновъдни ферми на територията на общината с отглеждани във всяка от тях над 100 овце. Също така, компанията разполага и с кравеферма в село Севар. ЕТ АСОТЕКС Хамза Чакър е сред утвърдените млекопроизводители в страната.

Пивотна система OTECH

Това лято Аква Системс сглоби 2 кръгови пивота OTECH, оптимизирани и съобразени с просвета на отглежданите бъдещи култури на клиента (царевица и люцерна).
Пивотните системи на OTECH са най-ефективните системи за напояване чрез дъждуване в света, функциониращи по предварително зададена програма.