• Категория

  : Изграждане
 • Клиент

  : Ет Ивена Комерс
 • Продукция

  : Лозя
 • Район ✘

  : Северна България
 • Площ

  : 818 дка
 • Етап

  :

Производство

и търговия с вина, пенливи вина и високоалкохолни напитки.

Напоителна система

Изграждане на напоителна система, максимално оптимизирана и съобразено за нуждите на клиента.