• Категория

  : Монтажи
 • Клиент

  : ЗП В. Василев
 • Продукция

  : Картофи
 • Район ✘

  : Западна България
 • Площ

  : 2000 дка
 • Етап

  :

ЗП В. Василев

е земеделски производител, който развива дейността си на територията на град Трън, община Перник.

Тръбно-ролкова машина IRRIMEC MF3

През изминалата 2020 година Аква Системс сглоби една тръбно-ролкова машина IRRIMEC оптимизиранa с отглежданите култури на клиента (картофи и други многогодишни растения).
Тръбно-ролковите поливни машини на IRRIMEC са подходящи за напояване на различни зеленчукови и технически култури.