Одит на съществуващи напоителни системи

Поддържането на зелените площи изисква много време и знания относно интервалите на поливане, косене, плевене, окопаване, подхранване, за подходящото време за засаждане на нови растения и за правилното третиране с торове и препарати за растителна защита.
Имайки дългогодишен опит в работата с фирмите от агропромишления бранш, ние от Аква Системс предлагаме консултантски услуги в областта на напоителните системи. Нашите специалисти ще ви помогнат да вземете компетентно решение, което ще намали размера на инвестициите, необходими за изпълнението на проекта.

Сфери на дейност

Разполагаме с екип от професионалисти за реализирането на предлаганите от нас услуги. Нашият екип се справя отговорно към поетите задачи.